• REZIDENCE<br>NOVÝ SUCHDOL

Projekt

Propojujeme odborné znalosti napříč službami, trhy a geografickými oblastmi a přinášíme transformační výsledky. Po celém světě navrhujeme, stavíme, financujeme, provozujeme a spravujeme projekty a programy, které otevírají příležitosti.

Ve společnosti se zavázáme k ekologickému budování a udržitelnosti v našich kancelářích i na našich pracovištích. Věříme, že zelené budovy nejsou dobré pouze pro životní prostředí, ale také poskytují okamžité a dlouhodobé ekonomické výhody.

Informace

KLIENT
Jméno společnosti
UMÍSTĚNÍ
Ostrava
PLOCHA POVRCHU
1000 M2
DOKONČENO
2021
HODNOTA
3,000,000 Kc
ARCHITEKT
Name Name

PLÁNOVÁNÍ

GSC – dodat lepší svět

Zůstáváme věrni stejným principům, na nichž byla založena naše společnost před více než sto lety: poskytování kvalitních služeb našim klientům, kladení bezpečnosti na první místo, vytváření příležitostí pro naše lidi, poskytování výjimečné práce, podpora inovací, jednání s integritou a posilování společenství. Tyto zásady nás spojují jako jednu společnost a řídí každý aspekt.

POŽADAVKY

Jsme globální síť odborníků spolupracujících s klienty, komunitami a kolegy na vývoji a implementaci inovativních řešení nejsložitější výzvy světa.

Jsme globální síť odborníků spolupracujících s klienty, komunitami a kolegy na vývoji a implementaci inovativních řešení nejsložitější výzvy světa.